tagg

anatas

anatas

anatas

Tags
Anatas Anatase är en metastabil mineralform av titandioxid. Mineralet i naturliga former möts mestadels som ett svart fast ämne, ...
Läs mer
fel: Innehållet skyddas !!